O S N O V N O Š O L C I

Domišljijski svet otrok je različen, zato je šolskemu učitelju skoraj nemogoče razložiti matematiko ali fiziko tako, da bi jo že pri pouku razumel prav vsak učenec v razredu.

Imam tri lastne otroke in spoznal sem, kako se med seboj razlikujejo, kako različne osebnosti so, in da vsak posameznik potrebuje njemu prilagojeno razlago.

Enako je pri odraslih. Različni smo in različno dojemamo informacije, vendar zaradi tega ni nihče boljši ali slabši od drugega.

Starši mi večkrat rečejo, da se njihovi otroci veselijo ur inštrukcij z menoj.

Tudi sam se veselim uspeha, ki ga je učenec dosegel tudi z mojo pomočjo.

CENA ZA INDIVIDUALNE URE ZA OŠ JE 12 €.